Deflasyon Nedir

En sık görülen iki terim için enflasyon ve deflasyon arasındaki farkın sorusu yaygınlaşmıştır. Deflasyon, piyasadaki fiyatların istikrarlı ve açık bir şekilde düştüğü anlamına gelir. Deflasyon, kasıtlı olarak yapılabilir, bu yüzden bir ekonomi politikası olarak ortaya çıkıyor.

Deflasyon türleri vardır ve planlı bir şekilde uygulandığında enflasyonun neden olduğu fiyat artışını azaltmak için uygulanır. Japonya yıllardır deflasyon ile karşı karşıya. Deflasyon konusu kısaca bu şekilde açıklanabilir. Deflasyon sonucunda, hem yatırımlar hem de istihdam düşüyor. Düşen fiyatların gelirlere neden olmasının nedeni budur. Bu olduğunda işçiler işten çıkabilirler çünkü işe verilen para artık daha da zorlaşıyor.

Mal ve hizmetlerin fiyatı önemli ölçüde düşer, ancak bu düşüşle birlikte, halkın gelir seviyesi azalacak, böylece bir şey satın almak zorlaşacaktır. Çok fazla nüfusun olduğu yerlerde daha yaşanabilir bir durum.
Ünlü ekonomist Charlas Rist’e göre 3 tür deflasyon bulunmaktadır. Bu tür deflasyon türleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Para deflasyonu
Finansal deflasyon
Kredi deflasyonu
Para deflasyonu, banknotların dolaşımdan kaldırıldığı ve imha edildiği anlamına gelir. Finansal deflasyonda, devlet bankalar için ödeme araçlarını karşılar. Bu durumda, finansal deflasyon olacak. Kamu harcamalarını kısıtlamaya veya vergileri artırmaya dayanan bütçe kısıtlamaları da mali deflasyonu körüklemektedir. Kredi deflasyonunda, kredi kullanmak isteyenler için indirim limiti yükseltilir. Bankalar mevduatlarını arttırmak zorunda kalıyor ya da kredi sıkı. Deflasyon örnekleri bu şekilde listelenmiştir.

Deflasyon ve Enflasyon Arasındaki Fark Farkı:

Bu iki terim sürekli olarak karışıyor. Enflasyon ve deflasyon arasındaki farklar aslında oldukça büyüktür. Ancak, insanlar bu bilgiye sahip değiller. Bu farklılıklar şöyledir:

Enflasyon, mal ve hizmetlerde ve fiyatlarda hızlı bir artış olarak ortaya çıkarken, deflasyon mal ve hizmetlerinde fiyatlar gerilemektedir.
Enflasyon, kapitalizmin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Zenginler fakirleşirken, zenginler zenginleşir.
Enflasyon etkisi milli gelirde görülmemektedir. Öte yandan deflasyon, üretkenliği azaltır ve bu nedenle ekonomideki işsizlik uzun zaman alır.
Enflasyon ekonomiye büyümeyi tutabilmekle birlikte, deflasyon ekonomiyi daha da kötüleştirmektedir çünkü işsizlik en katı anlamlıdır.

Deflasyonun Etkileri Nelerdir?

Deflasyon pozitif ve olumsuz etkilere sahiptir, ancak olumsuz etkiler olumlu etkileri bastırır. Bu deflasyon düzgün bir şekilde planlanmazsa, ekonomiye ciddi zararlar verebilir. Deflasyon etkileri aşağıdakileri içerir:

Bir ekonomide, hammadde ve işgücü gibi faktörlere sahip olmak yeterli değildir. Üretimi bu faktörlerle arttırmak gerekiyor. Deflasyon, paranın miktarına ve artışa bağlı olarak üretim arttıkça ekonominin refahını azaltır.
İşsizliğe yetersiz para neden olur. Çünkü şimdi maaş ödemek zor olacak. Bu nedenle deflasyon işsizlik yaratıyor.
Salıverme ile talepler azalır ve tüketim sınırlıdır çünkü halk bir şey satın almak için maddi gücü karşılayamaz.
Deflasyonda sabit gelirler fazla bir değişim hissetmez. Ancak, diğer grup gelir türleri ile yaşayanlar bu farkı çok fazla hissedeceklerdir.
Deflasyon etkileri bu şekilde listelenebilir.

Deflasyona Ön Önlemler:

Geçmişte, birden fazla ülke deflasyon sorunuyla karşı karşıya kaldı. Problemin nedeni, olumsuz etkilerin çok fazla olmasına rağmen, olumlu etkilerin çok az olmasıdır. Deflasyonu önlemek için en basit ve en etkili önlem, düşük faiz oranlı krediler vermektir. Ancak bu bankalar için geçerli değildir. Eğer devlet bankalarda söz sahibi değilse, bunu gerçekleştirmek zor olacaktır.

Oylama Sonucu
[Total: 1 Average: 5]

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir