istifa dilekçesi örneği

istifa dilekçesi örneği

istifa dilekçesi İş yerinden ayrılmak için mevzuata uygun olarak yazılı olarak işverene istifa eden bir dilekçe göndermelisiniz.

Bildirim süresi nedir?
Bildirim süresi, istifa dilekçesi verildikten sonra işyerinde çalışmaya devam etmeniz gereken bildirim süresidir.

Bildirim ne kadar süreleri

İstifa edilmesi halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 17’nci Maddesi’nde belirtilen uyarı süresine uyulmalıdır. Bildirim süreleri, çalışmanın süresine bağlı olarak değişir.

6 işçi Çalıştıran İşçi İçin: 2 Hafta
6 İşçi İçin 1,5 Yıla Ulaşın: 4 Hafta
1,5 Yıllık 3 İşçiler için 6 yıla kadar: 6 Hafta
3 yaşın üzerindeki işçiler için: 8 hafta.
Bu döneme uymayan taraf, ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Bununla birlikte, boşanma olayında (istifa) aynı yerde ne kadar süre çalışacağına dair yönetmelik iş sözleşmesine dahil edilebilir. Bu nedenle, işe girdiğinizde imzaladığınız iş sözleşmesini incelemek gereklidir. Bildirim süresinin ne kadarının işyeri biriminizden geldiğini öğrenebilirsiniz.

Çalışanın kendi isteğiyle işten atma bildiriminde bulunması mümkün müdür?

İş sözleşmesinin feshinden önce bildirim süresine uyarken diğer tarafa yazılı uyarı yapılması esastır. İşten ayrılmak isteyen işçi, işini terk ederken işverene sağlık, iyi niyet sebebiyle bildirim süresini de dikkate alarak, işverene yazılı olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin gönüllü olması halinde işinden ayrılırsa (istifa eder), ayrılma nedeni için herhangi bir tazminat ödenmeden hak kazanamaz. İşten ayrılma, yukarıda belirtilen sebeplerin haricinde bir nedene dayanıyorsa ve işçi, bildirim süresini takip etmeden işten ayrılırsa, işveren işverenin talebi nedeniyle fesih bildirimi vermek zorunda kalacaktır.

Yaşananlar her ne olursa olsun, iş yerinizden iyi ayrılmanız önemlidir.

 

… FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

…/……/2014 – …/……/2015 tarihleri arasında işyerinizde …….. bölümünde çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla hiçbir baskı olmadan ……./…../2015 (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim……/……/2015

 

İşçi adı soyadı

imzası

 

BİLGİLERİM;

Adı soyadı
Tc.No:
SSK No:
Adresi :
Cep No:


İstifa dilekçe örneği

 

………………………………………………………………………………….. LTD. ŞTi.

MUHASEBE DEPARTMANI MÜDÜRLÜĞÜNE

 

……./……/2014 tarihinden buyana firmanızın ……… adresindeki işyerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle …../……./2015 tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İşyerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek, ayrılışımın yapılması hususunda;

Gereğini arz ederim.

PERSONELİN
ADI-SOYADI İMZASI

PERSONEL BİLGİLERİ

Tc.no:
Sigorta No:
Adres:
Cep No:

 

Memurlar için istifa dilekçesi örneği

 

…. BAKANLIĞINA………….. İL MÜDÜRLÜĞÜNE…… MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

657 sayılı Kanunun “Çekilme:” başlıklı 20′inci maddesinde “Devlet memurları, bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.” hükmü, 94′üncü maddesinde ise “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hüküm gereğince, memuriyet görevinden çekilmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı İmza

 

 Memur Kimlik Bilgileri

Ad Soyad
Adres:
Sicil No:
T.C. Kimlik No:
Cep No:

Oylama Sonucu
[Total: 0 Average: 0]

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir